סגור
 • חנות Online
 • Team Matzman
 • אופניים
 • ציוד לרוכב
 • אביזרים לאופניים
 • חנויות אופניים
 • עוד במצמן את מרוץ
 • Gift Card
חיפוש
סינונים

תעודת אחריות אופניים חשמליים

 1. החברה מתחייבת לתקן ללא תשלום כל קלקול שיתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, שמקורו בפגם ייצור ולהחליף ככל שיידרש את המוצר או כל חלק ממנו ללא תשלום. הוכיחה החברה כי מקור הקלקול בשימוש לא סביר, תהיה פטורה מחובתה בהתאם לסעיף זה.
 2. האחריות תינתן בהתאם להוראות היצרן ובהצגת חשבונית קניה מקורית/תעודת אחריות מקורית/מדבקת תוקף האחריות על גבי האופניים, תאריך רכישה וחותמת החנות.
 3. מומלץ לרכוש מוצר זה להתעדכן מול תקנות התעבורה לגבי גיל המינימום המותר לנסיעה באופניים חשמליים.
 4. האחריות מכסה כשל טכני בשלדה, בשל פגם בייצור ולא תנתן במקרה של כשל כתוצאה משימוש בלתי סביר החורג מסוג הרכיבה לו נועדו האופניים.
 5. החברה מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצבו טרם הקלקול.
 6. החברה מתחייבת כי אם לא תצליח להחזיר את המוצר למצבו טרם הקלקול, היא תספק לצרכן מצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או תשיב לצרכן את הכסף ששילם לפי בחירתה .
 7. בתקופת האחריות תספק החברה חלקי חילוף לצורך תיקון המוצר. לאחר שנת האחריות הראשונה החברה מתחייבת לספק חלקי חילוף לתקופה של שנה נוספת בתשלום נוסף.
 8. החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 10 ימי עבודה ממסירת המוצר בתחנת השירות ( להלן סניפי מצמן את מרוץ ) ותוך 14 ימי עבודה ממסירת האופניים בחנות/בנקודה בה רכש את המוצר.
 9. האחריות תנתן בשימוש פרטי אישי ולא בשימוש מסחרי.
 10. תוכיח החברה טרם תיקון המוצר כי הקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות, תהיה רשאית לדרוש תשלום עבור התיקון: כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן, זדון או רשלנות של הצרכן, תיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי החברה ולא בשל הפרת חיובי החברה.
 11. אין האחריות מכסה נזק לגוף או לצד ג'.
 12. החברה מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט של התיקון והחלקים שהוחלפו.

 

חברת מצמן את מרוץ מילניום בע"מ התחייבה לכללי אירגון אמון הציבור ונושאת את תו אמון הציבור

 

 

 

בקטלוג המוצרים ניתן למצוא מגוון דגמי אופניים חשמליים