סגור
 • חנות Online
 • Team Matzman
 • אופניים
 • ציוד לרוכב
 • אביזרים לאופניים
 • חנויות אופניים
 • עוד במצמן את מרוץ
 • Gift Card
חיפוש
סינונים

שימוש:

אופני הרים מסוג MORCO Charger מיועדים לרכיבת שטח בשבילים טכניים ברמה קלה עד בינונית
בעלי מכשולים קלים  אחיזת קרקע בינונית, שיפועים בינוניים ותנאי מזג אוויר מגוונים
אופניים אלה אינם מיועדים לקפיצות ,רכיבת רמפות, רכיבת מורד תלול או כל סגנון רכיבה אגרסיבי.

שימוש באופניים בעבר למגבלות המוגדרות עלול לגרום נזק לשלדה ולחלקים העלולים לגרום
לפגיעה באופניים, ברוכב ו/או בסובבים אותם.

לפני הכל – אנו מזכירים כי בכל רכיבה חלה חובת חבישת קסדה תקנית
 במוגדר בחוק, באופן  בו הקסדה מונחת על הראש ללא תזוזה לצדדים, לפנים
 או לאחור בעת תנועת ראש או מכה פתאומית ורצועות הראש אינן צמודות לצוואר
ולתנוכי האוזניים והצלבתן הינה במרחק לפחות 1 ס"מ מתחת לתנוך האוזן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לפני השימוש באופניים יש לקרוא בפירוט מדריך זה:

 

התאמת האופניים לרוכב: 

 

מידת אופניים נכונה:
לווידוא מידת האופניים המתאימה עבורך יש לעמוד  עם נעליים בפישוק
ברוחב כתפיים מעל האופניים כאשר הצינור העליון ("רמה") ממוקם בין
רגליך וחרטום האוכף במרחק 1 ס"מ מגב התחתון.
בדיקה זו יש לעשות על משטח ישר. במידת שלדה נכונה המרחק האנכי
בין המפשעה לשלדה לא  יעלה או ירד מטווח של 3-4 ס"מ.

 

מיקום אוכף:
מיקום אוכף נכון הינו הכרחי לתחושת היציבות, שיווי המשקל
ויעילות הדיווש בכל תנאי הרכיבה, תוך שמירת בריאות מפרקי
הגפיים והגב.
למציאת הגובה הנכון של האוכף יש לשבת על האוכף, לסובב את
הדוושות לאחור על שהדוושה תמוקם בנקודה הרחוקה ביותר מהאוכף
כמצוין בציור משמאל. בנקודה זו נניח את עקב כף הרגל מעל ציר
הדוושה כך שנקבל מתיחה ישרה של מפרק הברך (ללא מאמץ).

בשלב זה, כאשר נדרוך מעל ציר הדוושה עם כריות כף הרגל תתקבל
זווית של כ 160 מעלות מאחורי מפרק הברך, בתנוחה המאפשרת
 דיווש יעיל והגעה יציבה בבטוחה לקרקע .
* מומלץ להתקין את האוכף במאוזן על מנת לחלק את משקל הגוף באופן שווה חלקו האחורי לחלקו הקדמי.

 * באופניים בהם מותקן אוכף בעל קפיצי בולמי שעשועים בחלקו האחורי, יש לעטוף את הקפיצים למניעת
   צביטת אצבעות הרוכב בשוגג או במקרה בו מותקן כיסא ילד אחורי בסמוך לאוכף.


 

 

מגבלות הוצאת מוט אוכף מהשלדה.
מוט האוכף של האופניים ניתן להרמה והכנס מחוץ/לתוך השלדה בהתאם
להגדרות היצרן.
שימו לב לכך שעל חלקו התחתון של מוט האוכף קיים סימון של קוו ציון
גובה המקסימלי אותו ניתן להוציא מחוץ לשלדה.  בחלק מהאופניים קיים גם
 חריר קטן בצינור הכיסא בשלדה תחת האוכף המסמן את עומק
המינימום בתוכו חייב להיות מותקן מוט האוכף.

סגירת חבק מוט האוכף:
צוואר צינור הכיסא, החלק בשלדה בו ממוקם מוט האוכף מאופיים כגוף
גלילי בעל חריץ בחלקו הקדמי או האחורי.  את חבק מוט האוכף בעל
צורת הטבעת הפתוחה וסגירת הבורג יש להתקין כך שחלקו הפתוח
 יהיה מעל החריץ האינטגרלי בצוואר צינור האוכף בשלדה. פעולה זו
תמנע היווצרות סדקים ופגיעה בשלדה.

 

 

טבלת עומס בורג סגירת חבק  מוט אוכף:

עומס ב Nm

עומס ב LBS

כלי עבודה

פרטים

תיאור המקום

יצרן NORCO

       

צינור כיסא

 

5.1

45

 

חבק מוט אוכף - קוטר 30.9

מוצא צינור כיסא 

Charger

 

כידון / מוט כידון:
ניתן למקם את מוט הכידון את מוט הכידון בגבהים שונים.
ככלל-  אין להגביה את מוט הכידון לאורך צינור היגוי המזלג הקדמי
כך שגובה קצה חריר ההברגה של הבורג העליון של מוט הכידון יהיה
נמוך מקצהו העליון של מוט היגוי המזלג הקדמי.

הגבהת מוט הכידון מעל המותר עלולה לגרום לשחרור מוט הכידון
ממוט ההיגוי ולאיבוד שליטה באופן המסכן את הרוכב והסובבים.

 


טבלת עומסי סגירה  - מוט כידון וכידון:

עומס ב Nm

עומס ב LBS

כלי עבודה

פרטים

תיאור המקום

יצרן NORCO

 

 

 

 

 מוט כידון

 

5.1

45

Allen 4mm

בכידון (4 ברגים)

מוט כידון אופני כביש/הרים

Charger

5.1

45

Allen 4mm

במוט היגוי המזלג

מוט כידון אופני כביש/הרים

Charger

 

 

 

 

כידון

 

4.5

40

 

ידיות הילוכים

כידון אופני הרים

Charger

4.5

40

 

ידיות מעצורים

כידון אופני הרים

Charger

5.1

45

 

מוט כידון (4 ברגים)

כידון אופני הרים

Charger

9

80

 

מוט כידון (2 ברגים)

כידון אופני הרים

Charger

 

שימוש נכון במערכת ההילוכים:

אופניכם מצוידים מערכת הילוכים משולבת – בעלת ידיות הילוכים על הכידון, מעביר הילוכים
 קדמי ומעביר הילוכים אחורי – אלה שולטים במיקום השרשרת המחברת בין גלגלי השיניים
הקדמיים בגלגל ההינע הקדמי  לבין גלגלי השיניים האחוריים בקסטת גלגלי השיניים במרכז הגלגל האחורי.
על הכידון – ידית הילוכים שמאל שולטת במעביר ההילוכים הקדמי
                  ידית ימין שולטת במעביר ההילוכים האחורי
בגלגל ההינע הקדמי:
גלגל השיניים הקטן מיעוד להילוכים קלים והתנגדות נמוכה בתנאי עומס גבוהים בעליות
גלגל השיניים הגדול מיעוד להילוכים "כבדים" והתנגדות גבוהה בתנאי עומס גבוהים במישורים וירידות  

 

בקסטת ההילוכים האחורית:
ככל שגלגל השיניים מאחור קטן יותר כך הוא מיועד לשימוש
להתנגדות גבוהה והשגת מהירות גבוהה יותר במישורים וירידות
 – בעוד שככל שגלגל השיניים מאחור גדול יותר כך הוא מיועד
לשימוש להתנגדות נמוכה במישורים ועליות להשגת דיווש רציף
במהירות נמוכה יחסית.

לקבלת דיווש יעיל  אנו נשאף לעבוד על שילוב הילוכים מתאים
אשר יחבר נכונה בין גודל גלגל השיניים מלפנים בהתאמה לגלגלי
השניים מלפנים – וללא יצירת הצלבת שרשרת, מצב בו משלבים
בין גלגל שיניים קדמי גדול לגלגלי שיניים אחוריים קטנים או גלגלי
שיניים קדמי קטן לגלגלי שיניים אחוריים גדולים.

 

הצלבת שרשרת אינה יעילה מבחינה מכאנית וגורמת לשחיקה מוגברת של גלגלי השיניים כמו גם מפרקי
חוליות השרשרת, עד כדי קריעת השרשרת – תופעה המחייבת תיקון ובמקרים קיצוניים אף עלולה לגרות
לנפילה מהאופנים.

תחזוקת שרשרת:
את השרשרת יש לשמן במידה בעזרת שמן שרשרת ייעודי ובמידה בה לא תצבור עודף שמן העלול
ללכלך את הרוכב כמו גם לחדור לחלקים אחרים באופניים לפגוע בתפקודם.
בתנאי יובש או רטיבות קיצוניים יש לנקות את השרשרת ולשמנה אחת ל8-10 שעות רכיבות, לספוג את
עודפי השמן מהשרשרת ולוודא שהשמן חדר לכל אחת מחוליות השרשרת.

תקינות שרשרת נבחנת באורכה וגמישותה:
אורך 12 חוליות שרשרת תקינות (בין פיני החיבור של החוליה ה-1 וה - 12 הינו 12 ס"מ בדיוק.
סטייה בת 2-3 מ"מ מאורך זה מעבר לפין החיצוני לחוליה ה 12 מעידה כי השרשרת שחוקה ובלויה ויש
להחליפה בשרשרת תקינה המתאימה למערכת ההילוכים ומספר ההילוכים באופניים – לשם כך היוועצו
במכונאי אופניים מקצועי ומנוסה. מומלץ להחליף שרשרת לאחר כ 2000 ק"מ רכיבה בהתאם למצבה.

 

טבלת עומסי סגירת ברגים  -  מערכת הילוכים:

עומס ב Nm

עומס ב LBS

כלי עבודה

פרטים

תיאור המקום

יצרן NORCO

       

מערכת הילוכים

 

5

44

Allen 5mm

 

מעביר הילוכים קדמי

Charger

7.9

70

Allen 5mm

 

מעביר הילוכים אחורי

Charger

4

35

 

בורג אלומיניום - אוזן אופני הרים

אוזן מעביר הילוכים אחורי

Charger

 


מערכת המעצורים:
אופניכם מצוידים מערכת מעצורים - קדמי ואחורי.

על הכידון
– ידית מעצור שמאל שולטת במעצור הקדמי.
                  ידית מעצור ימין שולטת במעצור האחורי.

בהתאם דגם: מצוידים אופניכם במעצורים מסוג מעצורי דיסק, או מעצורי V (אנכיים), או קשת מעצורי כביש.

באופן כללי יש להשתמש בשני המעצורים גם יחד ולהימנע משימוש במעצור אחורי או קדמי בלבד.
הדרך לעצירה נכונה היא בלימה איטית/מדורגת במעצור הקדמי בשילוב עם המעצור האחורי תוך משיכת
הגוף לאחור על מנת למנוע העברת משקל הגוף לפנים.
בסיבובים ופניות יש להימנע משימוש חד במעצור האחורי על מנת למנוע נעילת גלגל והחלקה על תוך הסיבוב.

בנוסף - בהתאם לדגם  שברשותכם ניתן לכוונון את מרחק ידיות המעצור מהכידון ולהתאימן למבנה
כף היד באופן המאפשר לכם להניח שתי אצבעות על ידית המעצור בעודכם מחזיקים בכידון ולהפעיל
 את המעצורים  בשליטה מלאה ללא מאמץ מעייף.

ברכיבת בתנאי תאורה חלשים  ובתנאי רטיבות יש להגדיל את טווח הבלימה פי 2 לפחות ממרחק/זמן
רגילים על מנת לאפשר מהירות תגובה המתאימה לתנאי הסביבה ובלימה בטוחה.
ברכיבה בתנאים רטובים בלאי רפידות המעצורים גבוה ומהיר לכן יש לבדוק אותם מידי שבוע ולהחליף
את הרפידות השחוקות טרם הן מאבדות מיעילותן – ולעשות זאת אצל בעל מקצוע מיומן ומקצועי.


טבלת עומסי סגירת ברגים – מערכת מעצורים:

עומס ב Nm

עומס ב LBS

כלי עבודה

תיאור המקום

יצרן NORCO

4.9

43

Allen 5mm

מעצורי V אופני הרים

Charger

2.8

25

Allen 4mm

ברגי מחזיק בקבוק

Charger

2.8

25

 

ברגי חיבור מגיני בוץ (כנפיים) לשלדה

Charger

 

גלגלים:
גלגלי האופניים הם הקשר שלכם עם הקרקע ועליהם להיות תקינים, ישרים ובעלי אפשרות לפירוק
 והרכבה מהירים – בהתאם לכללים הבאים.
בכל ציר גלגל יש קצה בעל ידית שחרור מהיר שתפקידה הידוק ציר הגלגל למזלג הקדמי או לשלדה
ובצדו השני קצה ציר מתברג המתהדק אף הוא לחלקים הנ"ל.                           

בסגירת ציר הגלגל ראשית יש למקם את הגלגל בתושבות המזלג או השלדה, לאחוז את ה קצה הציר
המתברג ולסובבו כלפי המזלג או השלדה עד כשדי הרגשת התנגדות לסובב אותו.
בשלב זה יש להחזיק את קצה הציר במקומו , להחזיק במקביל  את ידית הנעילה בצדו שני של ציר השחרור המהיר ולהרימה לאט ובהדרגה כלפי רגלי המזלג או השלדה כך שבסוף טווח התנועה של הידית כלפי מעלה
תתקבל נעילה מוחלטת של כלל ציר הגלגל ללא תזוזה ביחס לרגלי המזלג או השלדה.

יש לבדוק את איזון הגלגלים, גלגולם החלק ותקינותם בקביעות פעם ב 20 שעות רכיבה לפחות. לנקותם בקביעות במטלית יבשה ולוודא כי גוף החישוק ודפנותיו שלמים ונקיים מפגיעות, כמו גם רצועת החישוק הפנימית מותקנת במקומה. חישוק שחוק, בלוי או משומן עלול יפגום ביעילות הבלימה ולסכן את הרוכב והסובבים.


טבלת עומסי סגירה – גלגלים:

עומס ב Nm

עומס ב LBS

כלי עבודה

תיאור המקום

יצרן NORCO

29.5

261

 

גוף קסטה אחורית

Charger

29.5

261

 

Freewheel - פריילוף

Charger 

צמיגים:
צמיגים תקינים מבטיחים רכיבה נעימה ובטוחה בתנאים שונים..
מידע על גודל הצמיג, מידותיו, כיוון הגלגול שלו וטווח
נפח האוויר המומלץ לרכיבה רשומים האופן ברור על
דופן הצמיג. יש לוודא כי הצמיג מנופח כדי הלחץ הדרוש,
ולבדוק באופן קבוע את שלמות הצמיג לשלילת חתכים, קרעים
ופגיעות העלולות למנוע את גלגולו התקין על הקרקע

 

פיות ניפוח – וונטילים:
קיימים שני סוגי פיות ניפוח (וונטילים)

 וונטיל מסוג שרדר הינו וונטיל עבה הזזה לוונטיל צמיד רכב.
לניפוח יש להצמיד את ראש המשאבה (בהתאם לסוג המשאבה) לוונטיל ולנפח.

וונטיל מסוג "פרסטה" הינו וונטיל צר בעל ראש מתברג.
לניפוח יש לשחרר מעט את ההברגה מבלי לנתק את הראש מגוף הוונטיל.
להצמיד את ראש המשאבה לוונטיל, לנפח ללחץ המתאים, לשחרר את ראש
המשאבה מהוונטיל ולהבריג את ראש הוונטיל חזרה לוונטיל.

 

בולמי זעזועים:
באופניים בעלי בולמי זעזועים בהם ניתן לכוון את עוצמת דחיסת הבולם מומלץ לבצע זאת בהתאם
להוראות היצרן ובכל מקרה לא מומלץ לכוונן את הבולם למצב הרך ביותר על מנת שלא להגיע
לסוף מהלך בלימת הזעזועים כמו גם לא למצב הקשה ביותר  - על מנת ליהנות משיכוך זעזועים נעים.

באופן כללי מומלץ לכוון את דחיסות הבולם עד כדי שקיעת הבולם תחת משקל הרוכב וציודו לכדי
 כ 25%  ממהלך התנועה המרבי של בוכנת הבולם הנעה כלפי מטה.

 

טבלת עומסי סגירת ברגים – מזלג:

עומס ב Nm

עומס ב LBS

כלי עבודה

פרטים

תיאור המקום

יצרן NORCO

9

80

 

 

Post mount front disc brake

Charger

9

80

 

 

מכסה צינור היגוי מזלג

Charger

28

25

   

ברגי חיבור מגיני בוץ (כנפיים) למזלג

Charger

 

המלצות כלליות:

תחזוקת אופניים:
בהמשך למצוין במדריך זה  - יש לטפל האופניים בקביעות ולהביאם לבדיקה מקצועית באופן קבוע – אנו
ממליצים לעשות זאת פעם בחודשיים שלושה לפחות בהתאם לסוג הרכיבה ועצימותה.
באופן כללי וגורף, בעת הצורך בחלקי חילוף לשם תיקונים וטיפולים אנו ממליצים לרכוש חלקי חילוף
המתאימים למערכות המקוריות של האופניים ומומלצים ע"י יצרני המערכות והחלקים הרלוונטיים,
במיוחד כשמדובר בטיפול במערכות בטיחותיות דוגמת מעצורים, היגוי וגלגלים.

בטיחות:
חלקים המסופקים בארגז האופניים ומיועדים להרכבה דוגמת מעצורי קליפרים מסוג קשתות מעצורים באופני כביש יש לחבר בהתאם לטבלת עומסי סגירת ברגיי הקליפרים לשלדה וברגיי כבלי המעצורים המצ"ב למדריך זה.
בהתאם לדרישת החוק יש להתקין על האופניים מחזירי אור בטיחותיים מותקנים על האופניים מחזירי 

כמו בכל כלי תחבורה מכאני בעל רכיבים נעים, גם האופניים החדשים נתונים למאמץ שחיקה ועומסים גבוהים.
חומרים ורכיבים שונים עשויים להגיב בדרכים שונות לעייפות חומר ושחיקה ולחץ. במקרה בו תוחלת החיים של
הרכיב או החלק חלפה, קיימת אפשרות של כשל מכאני באופנים העלול לגרום לפגיעה ברוכב ובסובבים אותו.
לפיכך – כל צורה של סדק, שריטות או שינויי צבע באזורי לחץ גבוה מצביעים על תום חיי הרכיב ויש להחליפו.

 

מידע כללי – משקל מירבי רוכב / מטען:

משקל רוכב מרבי המותר בזמן רכיבה על אופני NORCO Charger הוא –  136 ק"ג
משקל מטען מרבי  המותר בזמן רכיבה על אופני NORCO Charger הוא – 2 ק"ג (בתיק אוכף)
המשקל המרבי המותר לרוכב+מטען בזמן רכיבה על אופני NORCO Charger הוא – 138 ק"ג


מידע נוסף
בנוגע לרכיבת אופניים נכונה, חוקי ישראל בנוגע לרכיבת אופניים, עצות וטיפים שיהפכו את רכיבת אופניכם לספורט מהנה, בטוח ובריא יותר -  תוכלו למצוא באתר הבא: http://www.roadleaders.org.il

 

בברכת רכיבה מהנה וזהירה.

מצמן את מרוץ 

 

 

 

מפרט טכני
מגדר גברים
סוגי אופניים אופני הרים זנב קשיח
שנתון 2016
הוספת חוות דעת על המוצר
 • רק לקוחות רשומים יכולים לכתוב סקירות
 • גרוע
 • מעולה

Best review ever written.

invisible

The redesigned 2016 Charger invites you to explore new trails and discover new destinations. Available in 650B or 29” options, this bike is designed for serious fun on the trails: pedal to the top of the hill with ease, rip along and ride down the other side with confidence. The Charger is a hard charging, trail-ready bike that you can build your skills and your fitness with. Less weight, and increased strength and stiffness means you can descend faster, climb more easily, and have more fun!

שלדה

Charger 27.5" DB Alloy XC Frame 

מזלג

Rock Shox XC30 TK 100mm 

בולם זעזועים אחורי

N/A 

חישוקים

Alex MD19 DW 27.5" 

צמיגים

Schwalbe Racing Ralph 27.5 x 2.25 

פנימיות

27.5" Tube/Presta Valve 

מכלול ציר גלגל קדמי

Shimano Deore HBM475 QR 

מכלול ציר גלגל אחורי

Shimano Deore FHM475 10spd 

חישורים / ניפלים

Black stainless w/brass nipples 

ידית הילוכים קדמית

Shimano Deore 2spd 

ידית הילוכים אחורית

Shimano Deore 10spd 

מעטפת כבל הילוכים

Jagwire 

מעביר הילוכים קדמי

Shimano Deore 2spd 

מעביר הילוכים אחורי

Shimano Deore 10spd 

קסטת גלגלי שיניים אחורית

Shimano Deore HG50 11-36T 10spd 

קראנק - גלגל הינע קדמי

Suntour XCM 36/22 10spd 

ציר מרכזי

Shimano Octalink 

דוושות

Wellgo Alloy Pedals 

שרשרת 

KMC X10 10spd 

מתחן שרשרת

 

מוט כיסא

Norco Alloy 31.6 

חבק מוט כיסא

Norco Alloy 34.9 

אוכף

Norco XC Saddle 

מכלול היגוי

Feimin Sealed Internal H/S 

טבעת הגבהה למוט כידון

PC Spacers 10mm 

מכסה עליון למוט כידון

Norco Alloy Top Cap 

מוט כידון

Norco Alloy 70mm 

כידון

Norco Alloy 15mm riser 720mm 

ידית אחיזה לכידון

Norco Grip 

מעצור קדמי

Shimano M355 Hydraulic 160mm 

מעצור אחורי

Shimano M355 Hydraulic 160mm 

ידית מעצורים

Shimano Deore BL-M355 

מעטפת כבל מעצור

Shimano hydraulic hose 

 

 

מצמן את מרוץ אינה אחראית לשינוי המפרט, מפרט האופניים עשוי להשתנות על ידי היצרן ללא הודעה מוקדמת

ט.ל.ח

There’s a reason we call them the great outdoors. There is no limit to the possibilities out here. If you can still hear traffic sounds, keep on pedaling until they fade away…
יצרן: נורקו

אהבת?נשמח אם תשתף


מחיר לצרכן: 3995 ₪
הזמן עכשיו
Picture of CHARGER 7.3 XS BLUE/BLK/GRN
CHARGER 7.3 XS BLUE/BLK/GRN
מק''ט: 05307116BXS1
מחיר לצרכן: 3995 ₪
מחיר מיוחד לאתר: 2895 ₪
מפרט טכני
מגדר גברים
סוגי אופניים אופני הרים זנב קשיח
שנתון 2016